Diabetes mellitus/Obesitas

Een beweegprogramma is een fysiotherapeutisch trainingsprogramma. Doelstelling van het programma is naast klachtenvermindering het creëren van een blijvende gezonde en actieve leefstijl.

Bij diabetes type 2 en overgewicht (BMI>30) zijn door voldoende en gericht te bewegen en gezonde voeding goede effecten te bereiken voor uw gezondheid.

Fysiotherapie Moleneind verzorgt beweegprogramma’s -periodiek en bij voldoende aanmelding- in samenwerking met The Sportsclub op de praktijklocatie op de Raai. Twee specifiek geschoolde fysiotherapeuten begeleiden de programma’s.

Er wordt in groepsverband gewerkt aan uw gezondheid. Op basis van de intake en verschillende testen wordt een individueel trainingsprogramma samengesteld, aansluitend bij uw wensen en mogelijkheden. U krijgt informatie over bewegen en hoe u dit toe kunt passen in het dagelijks leven. Tevens is er gelegenheid voor uitwisseling van ervaringen met andere deelnemers en het bespreken van praktische vragen.

Uw huisarts of de huisartspraktijkondersteuner kan met u bespreken of het programma voor u geschikt is. Een verwijzing  is nodig om deel te kunnen nemen.

Opbouw van het beweegprogramma

Na de intake en de fysieke testen  door de fysiotherapeut volgt een trainingprogramma van 3 maanden met 24 trainingssessies. Diëtiste Anneke Kloosterman (Dietheek) verzorgt een groepsbijeenkomst over voeding en eetgedrag.
Halverwege en aan het eind van deze 3 maanden wordt door de fysiotherapeut geëvalueerd hoe uw ontwikkelingen zijn en na de derde maand wordt nogmaals getest.  Uw huisarts en/of praktijkondersteuner krijgt hiervan bericht.

Na deze periode gaat u verder met een beweegactiviteit, minimaal  3 maanden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

  • U volgt onder begeleiding een medisch fitnessprogramma.
  • U volgt een andere beweegactiviteit naar eigen keuze in the Sportsclub, aansluitend bij uw wensen en mogelijkheden.
  • U volgt een beweegactiviteit elders. Dit kan fietsen, wandelen,  zwemmen,  nordic walking enz. zijn.

Samen met  uw therapeut stemt u dit af op uw wensen, doelen en mogelijkheden.

Na ca. 6 maanden is er een evaluatie van uw verbeterde, gezonde en actieve leefstijl.

Kosten

De Friesland Zorgverzekeraar vergoedt de programma’s als totaalpakket mits u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Er geldt een eigen bijdrage die afhankelijk is van de aanvullende verzekering, variërend van €25,- tot €75,-.
Bij de overige zorgverzekeraars is het van belang dat u naar de vergoeding informeert.

De kosten van de beweegactiviteit in de vervolgfase zijn afhankelijk van de invulling.
Bij een beweegactiviteit in the Sportsclub gelden de contributietarieven.

Bij deelname aan medische fitness aansluitend aan het programma onder begeleiding van de fysiotherapeut  geldt bij Friesland Zorgverzekeraar een vergoeding van € 10.- per maand onder bepaalde aanvullende voorwaarden. Uw therapeut kan dit aangeven.