Huisreglement

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg.

De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een arts een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Ook medische keuringen vallen onder de WGBO. De wet is bedoeld om de positie te versterken van patiënten die medische zorg nodig hebben.

Voor meer informatie:
https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo

Huisreglement

Er is een grote verscheidenheid aan verzekeraars en aanvullende verzekeringen. Het is in uw belang en uw verantwoordelijkheid dat u zelf controleert wat uw verzekering aan fysiotherapeutische zorg vergoedt en onder welke voorwaarden. Als er in de periode dat u bij ons wordt behandeld een wijziging in uw verzekeringssituatie ontstaat, dient u dit aan ons door te geven.
Mocht u in hetzelfde kalenderjaar elders behandelingen fysiotherapie, manuele therapie of oefentherapie (gehad) hebben, is het van belang dit aan ons door te geven. Dit kan bepalend zijn voor het aantal behandelingen dat nog door de zorgverzekeraar vergoed wordt.

Mocht u de gemaakte afspraak voor behandeling niet kunnen nakomen, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de praktijk, uiterlijk 24 uur voor de geplande behandeling

Behandelingen die niet of niet tijdig worden afgezegd, kunnen niet bij de zorgverzekeraar in rekening worden gebracht. Conform landelijke afspraken in de gezondheidszorg moeten wij de kosten voor de gereserveerde tijd bij de patiënt zelf in rekening te brengen. Hiervoor geldt een tarief niet nagekomen afspraak. Dit is vermeld op de prijslijst op de balie.

Om hygiënische redenen vragen wij u bij iedere afspraak een grote handdoek of een badlaken mee te nemen.