Praktijkinformatie

Onderstaande informatie is belangrijk als u voor het eerst of met een nieuwe indicatie komt.

Wilt u het volgende meenemen naar uw afspraak?

* een badhanddoek
* indien aanwezig de verwijsbrief van de arts
* indien u nooit eerder bij ons behandeld bent een geldig identiteitsbewijs

U ontvangt een mail van mijnzorgtoegang.nl met daarin een aantal vragen over uw klachten en voorgeschiedenis. Wilt u deze -indien mogelijk- voorafgaand aan uw afspraak invullen? De therapeut heeft dan voordat u de eerste keer komt al voorkennis omtrent uw klachten. 

Sinds enige tijd is het mogelijk om na de intake -waarin onderzoek wordt gedaan, bevindingen en behandelplan met u worden besproken- aansluitend een behandeling te geven. Indien de therapeut dit zinvol vindt wordt dit aan het eind van de intake met u besproken. In dat geval worden er 2 prestaties gedeclareerd.

In verband met wettelijke verplichtingen en verbetering van dienstverlening worden gegevens van u vastgelegd. Wij voldoen aan de eisen van de wet AVG (zie voor meer informatie www.fysiomoleneind.nl ).

Vastleggen van gegevens gebeurt alleen na uw toestemming. Deze toestemming kunt u te allen tijden weer intrekken.

Om uw toestemming vast te leggen hebben wij uw handtekening nodig. Het toestemmingsformulier krijgt tijdens uw eerste afspraak uitgereikt.

Uw gegevens worden alleen voor specifieke doeleinden verzameld:

-Voor fysiotherapeutische zorgverlening.
Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren wordt een registratie van uw medische en administratieve gegevens bijgehouden. Gebruikt worden N.A.W.- gegevens, BSN, geslacht, geboortedatum, medische gegevens.
-Voor doelmatig beheer en beleid.

Voor verbetering van dienstverlening doen wij mee aan gegevensverstrekking aan de Landelijke Database Fysiotherapie van het KNGF. De gegevens zijn geanonimiseerd. Gebruikt worden: geboortejaar, geslacht, de klacht, soort behandeling en tijdsduur.
-Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
IQ healthcare (
http://www.iqhealthcare.nl/nl/) voert wetenschappelijk onderzoek uit om een bijdrage leveren aan betere kwaliteit en veiligheid van de Nederlandse gezondheidszorg