Buurtzorg plus

Fysiotherapie Moleneind werkt samen met de 3 buurtzorgteams in Drachten. Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie  bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, die zorg levert aan huis.

Buurtzorg plus neemt bij signaleren van problemen contact op met onze praktijk. Wij zorgen ervoor dat een van onze hier speciaal voor opgeleide thuiszorgfysiotherapeuten op huisbezoek gaat bij de cliënt en dat een behandeltraject aan huis gestart wordt.

Doel van deze samenwerking is het verbeteren de zelfredzaamheid in de thuissituatie , zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.