Netwerken – Fysio Moleneind – Drachten – Drachten
Header afbeelding
Welkom bij Fysio Moleneind – Drachten

Wie zijn wij?

Ben jij op zoek naar een fysiotherapeut? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwalitatieve en persoonlijke fysiotherapie en daarbij werken wij met effectieve behandelmethodes. Onze enthousiaste therapeuten staan graag voor je klaar.

Netwerken

cva

CVA

Fysiotherapie Moleneind is aangesloten bij het CVA-netwerk
Om een zo optimale fysiotherapeutische zorg te realiseren in het traject van ziekenhuis naar huis is in 2005 het CVA-netwerk fysiotherapie opgericht, in het verzorgingsgebied van Nij Smellinghe. Het is een samenwerking tussen fysiotherapeuten van het ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentrum en een aantal particuliere praktijken. Dit in samenspraak met neuroloog, CVA-verpleegkundige, revalidatie arts, huisarts en de thuiszorg.

Er zijn onderling werk afspraken gemaakt zodat de behandeling van de CVA-patiënt beter op elkaar is afgestemd. Tevens heeft er een uitgebreide bijscholing plaats gevonden, om de problemen waar een CVA-patiënt mee te maken kan krijgen, beter te kunnen inschatten en behandelen.
De netwerk-fysiotherapeuten maken gebruik van elkaars kennis en volgen de nieuwste ontwikkelingen betreffende de revalidatie van de CVA-patiënt. Dit alles om elke CVA-patiënt de best mogelijke behandeling te kunnen geven.

Geriatrie

Binnen deze praktijk neemt Alian Nammensma, algemeen fysiotherapeut en Master Geriatrie Fysiotherapeute deel aan het netwerk

Alian Nammensma is meerdere dagen werkzaam in zorgcentrum ‘de Warrenhove’ .

Het Geriatrie Fysiotherapie Netwerk van Friesland bestaat uit algemeen fysiotherapeuten en geriatrie fysiotherapeuten. Het is een transmuraal netwerk van fysiotherapeuten in de eerste, tweede en derde lijn ten behoeve van de geriatrische patiënt. Het netwerk heeft als doelstelling kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg te leveren aan deze patiëntengroep.
Bij toetreding tot het netwerk dient de desbetreffende fysiotherapeut aan een basisniveau te voldoen. Hieronder valt een scholingscursusvorm of een post HBO- of Masteropleiding Geriatriefysiotherapie.

Per kalenderjaar worden er twee seminars georganiseerd. Van de netwerkleden wordt een actieve participatie verwacht door (mede)inhoud te geven aan de seminars. De focus ligt hierbij op stimuleren en faciliteren van kennis- en kunde uitwisseling. Daarnaast worden sprekers uitgenodigd.

Parkinson

Fysiotherapie Moleneind is aangesloten bij ParkinsonNetparkinsonnet
Het ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen). De netwerken zijn gecentreerd rond een of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen.

https://www.parkinsonnet.nl/

Rugnetwerk Noord

Fysiotherapie Moleneind is aangesloten bij Rugnetwerk Noord Nederland.
Het Rugnetwerk Noord-Nederland (RNN) is een samenwerkingsverband van de afdelingen Fysiotherapie en Revalidatiegeneeskunde van het Martini Ziekenhuis en 1e-lijns fysiotherapeuten. Zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten met rugklachten (ook na een operatie).

Wie zijn wij?

Het Rugnetwerk bestaat uit een revalidatiearts en physician assistant van de vakgroep Revalidatiegeneeskunde Martini Ziekenhuis en fysio- en manueel therapeuten welke gespecialiseerd zijn in het behandelen van rugklachten binnen de regio Noord-Nederland.
De deelnemers hebben zich middels scholing, praktijkervaring en intensieve samenwerking gespecialiseerd in het behandelen van langdurige rugklachten, maar ook revalidatie na een operatie of trauma. Dit maakt dat de deelnemers van het Rugnetwerk een meerwaarde hebben in de rugrevalidatie.

Doel

Het doel van het Rugnetwerk is het ontwikkelen van hoogwaardige zorg voor patiënten met rugklachten, onder andere door intensieve samenwerking tussen medisch specialisten en (para)medische zorgverleners en het werken met een duidelijke behandelwijze.

Multidisciplinaire samenwerking

Het Rugnetwerk Noord-Nederland hecht grote waarde aan samenwerking met andere beroepsgroepen, zoals huisartsen en medisch specialisten. Deze samenwerking is van belang voor het optimaliseren van de behandeling van patiënten met rugklachten. Belangrijk aspect daarbij is dat we streven naar heldere communicatie tussen de patiënt en de verschillende beroepsgroepen.