Netwerken

cva

CVA

Fysiotherapie Moleneind is aangesloten bij het CVA-netwerk
Om een zo optimale fysiotherapeutische zorg te realiseren in het traject van ziekenhuis naar huis is in 2005 het CVA-netwerk fysiotherapie opgericht, in het verzorgingsgebied van Nij Smellinghe. Het is een samenwerking tussen fysiotherapeuten van het ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentrum en een aantal particuliere praktijken. Dit in samenspraak met neuroloog, CVA-verpleegkundige, revalidatie arts, huisarts en de thuiszorg.

Er zijn onderling werk afspraken gemaakt zodat de behandeling van de CVA-patiënt beter op elkaar is afgestemd. Tevens heeft er een uitgebreide bijscholing plaats gevonden, om de problemen waar een CVA-patiënt mee te maken kan krijgen, beter te kunnen inschatten en behandelen.
De netwerk-fysiotherapeuten maken gebruik van elkaars kennis en volgen de nieuwste ontwikkelingen betreffende de revalidatie van de CVA-patiënt. Dit alles om elke CVA-patiënt de best mogelijke behandeling te kunnen geven.

Geriatrie

Binnen deze praktijk zijn 2 fysiotherapeuten die deelnemen aan het Geriatrienetwerk:
Sonja de Groot- Schouten, algemeen fysiotherapeut.
Alian Nammensma, algemeen fysiotherapeut en Master Geriatrie Fysiotherapeute.

Beide fysiotherapeuten zijn dagdelen werkzaam in zorgcentrum ‘de Warrenhove’ en Zuid-Oostzorg locatie de Wiken.

Het Geriatrie Fysiotherapie Netwerk van Friesland bestaat uit algemeen fysiotherapeuten en geriatrie fysiotherapeuten. Het is een transmuraal netwerk van fysiotherapeuten in de eerste, tweede en derde lijn ten behoeve van de geriatrische patiënt. Het netwerk heeft als doelstelling kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg te leveren aan deze patiëntengroep.
Bij toetreding tot het netwerk dient de desbetreffende fysiotherapeut aan een basisniveau te voldoen. Hieronder valt een scholingscursusvorm of een post HBO- of Masteropleiding Geriatriefysiotherapie.

Per kalenderjaar worden er twee seminars georganiseerd. Van de netwerkleden wordt een actieve participatie verwacht door (mede)inhoud te geven aan de seminars. De focus ligt hierbij op stimuleren en faciliteren van kennis- en kunde uitwisseling. Daarnaast worden sprekers uitgenodigd.

http://www.netwerkgeriatrie.nl/

Parkinson

Fysiotherapie Moleneind is aangesloten bij ParkinsonNetparkinsonnet
Het ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen). De netwerken zijn gecentreerd rond een of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen.

http://www.parkinsonweb.nl/