Arbeid in beweging

Op het gebied van arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen werkt Fysiotherapie Moleneind nauw samen met de arbeids- en bedrijfsfysiotherapeuten van Arbeid in Beweging.

Een arbeids- en bedrijfsfysiotherapeut slaat een brug tussen de fysiotherapeutische begeleiding in de praktijk en de verzuimbegeleiding op uw werk. Met een bezoek aan uw werkplek worden belemmerende factoren voor herstel geïnventariseerd. De organisatie van het werk, de werkplekergonomie en uw werktechniek krijgen hierin ruimschoots aandacht.

We nemen een actieve rol in bij het communiceren met werkgever, bedrijfsarts en werknemer.

http://www.arbeidinbeweging.nl