Haptonomie

haptonomie-drachten

Haptonomische begeleiding/Haptotherapie

Haptonomische begeleiding is er op gericht gevoelsmatig te ontdekken welke redenen ten grondslag kunnen liggen aan uw hulpvraag en welke eigen
mogelijkheden u hebt om anders met problemen en situaties om te gaan.  Haptonomische begeleiding kan zinvol zijn bij vrijwel alle problemen en klachten, zowel op lichamelijk als psychisch gebied.  In geval van psychiatrische problematiek is haptonomie niet geïndiceerd.

De eerste ontmoetingen zijn vooral bedoeld om middels een direct aanrakingscontact te laten ontdekken, dat sommige dingen niet met het verstand of  ontspanningstechnieken zijn op te lossen, maar dat men een probleem wèl kan beïnvloeden als men vanuit het gevoel durft te luisteren en het onder ogen durft te zien. Na de eerste – min of meer verkennende – ontmoetingen wordt gekeken of verdergaande begeleiding noodzakelijk en mogelijk is.

Relatiebegeleiding op haptonomische basis


Bij relatiebegeleiding op haptonomische basis gaat het altijd om de begeleiding van u samen, tenzij in het proces blijkt dat bij één of beide partners individuele problematiek speelt die eerst of gelijktijdig begeleiding vereist. Het gaat niet om het praten over zaken, maar om het naar elkaar luisteren en gevoelsmatig elkaar (weer) aanvoelen; je “verstaan” voelen. Dit gebeurt in de vorm van gesprekken (vooral luisteren) en evt. later ook in een vorm van lichamelijk contact.

Stervensbegeleiding op haptonomische basis

In een stervensproces kunnen zich diverse emotionele problemen voordoen waarbij haptonomische begeleiding zinvol kan zijn. De begeleiding richt zich niet alleen op de stervende, maar ook altijd op de partner en/of de naaste familie. Indien mogelijk wordt de begeleiding gedaan op het praktijkadres, maar als dit niet (meer) mogelijk is gebeurt dit thuis of waar men maar verblijft.
Er is niet een vaste tijdsduur per bezoek. Dit hangt af van wat er speelt en wanneer het speelt.

Pré- en postnatale begeleiding op haptonomische basis

Al voor de geboorte is contact mogelijk tussen ouders en hun kind. In de ouder- en kindbegeleiding op haptonomische basis gaat het in eerste instantie om dat contact en de wijze waarop dat contact -door beide ouders- gemaakt kan worden. Een contact, dat behoedzaam, luisterend, liefdevol en bevestigend is. Zo kunnen ouders en kind al voor de geboortemeer gevoel voor elkaar krijgen, elkaar gaan herkennen en meer met elkaar verbonden zijn.

Ook de ouders onderling kunnen zo meer gevoel voor elkaar krijgen en daardoor beter weten, hoe ze er voor elkaar kunnen zijn, hoe ze elkaar kunnen helpen. Deze wijze van omgaan met elkaar en met het kind, het gevoel krijgen voor elkaar en het vertrouwen op wat je voelt, is de rode draad, die terug te vinden is in alle aspecten die bij  zwangerschap en geboorte horen. Met de begeleiding wordt normaliter begonnen rond de twintigste week.

Fysiotherapie op haptonomische basis

Fysiotherapie op haptonomische basis is fysiotherapie waarbij middelen als massage en ontspannings-/bewustzijnsoefeningen worden gebruikt. Ook hierbij worden cliënten aangesproken op het luisteren naar hun gevoel en de mogelijkheden die dat hen biedt. Ook bij fitness en training kan dit zinvol zijn. Soms is het wenselijk om – voorafgaande aan de fysiotherapie op haptonomische basis – te kiezen voor een paar sessies haptonomische begeleiding.

Bauke de Groot
Moleneind 175
9203 ZZ, Drachten
0512-514150
info@haptonomiedrachten.nl

Geregistreerd bij het Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie (F.R.Veldman)
Voor uitgebreidere informatie:
www.haptonomiedrachten.nl